top of page

 Dokter Cuelenaere Luc

Huisartsen Dr. Cuelenaere Assenede

 Dokter Cuelenaere Maarten

Huisartsen Dr. Cuelenaere Assenede
Huisartsen Dr. Cuelenaere Assenede

Een oude rot en een jong veulen. Bezadigdheid versus "sturm und drang". Vader en zoon. Een wereld van verschil? Toch niet. Gedurende 20 jaar zijn in deze praktijk jonge artsen in opleiding geweest om zich te specialiseren in de huisartsgeneeskunde. Deze praktijk heeft altijd opengestaan voor jeugd en vernieuwing, iets waar jonge artsen mee vertrouwd zijn, zij komen immers van de (universitaire) schoolbanken. De jonge arts van zijn kant komt vooral om te leren uit de ervaring van de oudere arts, zijn praktijkopleider.

Maar een goede opleiding is meer dan ervaring doorgeven, het is ook een visie overbrengen, wat "goede" geneeskunde de dag van vandaag betekent, en dat is meer dan een pilletje voorschrijven. Wij willen in onze praktijk dan ook twee essentiële zaken aanbieden :

1.  Wij wensen goede geneeskunde uit te oefenen, geneeskunde gebaseerd op de meest recente inzichten, waarvan de deugdelijkheid en de meerwaarde wetenschappelijk bewezen zijn. Immers, de geneeskunde evolueert razendsnel, en wat gisteren nog onmogelijk was is vandaag al realiteit. Dit heet moderne geneeskunde, in tegenstelling tot aan de ene kant verouderde praktijken, en aan de andere kant nieuwlichterij, waarvan het nut nooit bewezen is of zal bewezen worden. Wij willen ons ver houden van enige vorm van kwakzalverij. Wij doen dit uit overtuiging, maar evenzeer uit respect voor u, de patiënt, de leek, die veel hoort en leest, in kranten en tijdschriften, op TV, of via "dokter Google"..., waardoor hij of zij niet meer weet wat hij nu nog mag geloven. Ons mag u geloven, wij zullen u geen luchtkastelen voorspiegelen.

2. Wij wensen u op de eerste plaats aan te spreken als persoon, als mens. Op medisch vlak nemen wij uiteraard het voortouw, wij zullen altijd streven naar een optimaal en wetenschappelijk gefundeerd beleid. Echter, door naar u te luisteren, kunnen wij hierbij ook rekening houden met uw verwachtingen en bezorgdheden, m.a.w. een beleid "op maat", op mensenmaat, op úw maat. Wij zoeken samen met u uit hoe u het best kunt geholpen worden.

Mogen wij vragen dat u ook óns aanziet als (maar) een mens, met zijn beperkingen, die bv. maar één ding tegelijk kan doen, maar op één plaats tegelijk kan zijn... Zo kunnen wij werken vanuit wederzijds respect en vertrouwen.

Huisartsenpraktijk Dr. Cuelenaere Assenede

bottom of page